Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/bell-moda.pl/public_html/db.php on line 3
Bell Moda

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady zakupów w sklepie bell-moda.pl.

 2. Korzystanie z serwisu sklepu bell-moda.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 3. Właścicielem sklepu internetowego „bell-moda.pl” jest firma Bell Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 28/14. NIP: 5862053988, REGON 192109481. Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ wGdańsku, VIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego: Numer rejestru KRS 0000180822; Kapitał zakładowy: 2 165 000zł.

 4. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.

 5. Podane w serwisie ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej

 2. Zamówienia poprzez formularz internetowy można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego.

 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie wygenerowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku zamówień płatnych serwisem transferuj.pl (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.)- w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty),

 8. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT. Zamówienie może zostać zmienione jedynie przed wystawieniem faktury. Faktura VAT jest wystawiana przy każdym zamówieniu w momencie skompletowania wszystkich zamówionych przez klienta towarów. Składając zamówienie Klient upoważnia bell-moda.pl do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.

 9. Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.


REKLAMACJA I ZWROT

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania).

 3. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i instrukcją oraz wypełnionym drukiem "zwrotu towaru".

 4. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.

 5. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia wcześniej wysłanego na koszt Sklepu, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt dostawy według aktualnych cen dostaw.

 6. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  - wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu),
  - wady powstałej w wyniku dostawy (gdy opakowanie jest uszkodzone lub zerwane są taśmy zabezpieczające - warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z kurierem, protokołu reklamacyjnego).

 7. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.

 8. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Bell Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu.

 2. Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, będą przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)

 3. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny (58) 661-61-19 lub na adres e-mail: sklep@bell-moda.pl

 5. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


Copyright © 2012 Bell Moda
design & code by tristudio