Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/bell-moda.pl/public_html/db.php on line 3
Bell Moda

Warunki i zasady Klubu Bell

 

1.Zasady ogólne

 • Program lojalnościowy „Klub Bell” skierowany jest do klientów salonów odzieżowych należących do sieci Bell, których właścicielem jest Bell sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-366, przy ulicy Armii Krajowej 28/14- dalej zwanym organizatorem.

 • Program klubu Bell skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, które dokonały zakupu w salonach sieci Bell.

 • Warunkiem koniecznym do przystąpienia do klubu Bell jest wypełnienie deklaracji i zaakceptowanie regulaminu programu.

 • Osoba, która spełni powyższe warunki - dalej zwana Uczestnikiem - otrzyma kartę z unikalnym kodem kreskowym przypisanym do konta danego użytkownika.

 • Program rozpoczyna się w dniu 15 marca 2012 i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn.

 • Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej- www.bell-moda.pl, poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.

 • Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w salonach

 • Karta klubu Bell nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.

 • Posiadanie Karty Programu jest warunkiem niezbędnym uczestniczenia w Programie, a w szczególności do zbierania punktów oraz otrzymywania rabatów w ramach programu Klubu Bell.

 

2.Zasady programu Klubu Bell

 • Uczestnik bierze udział w programie dokonując zakupów produktów w salonach i rejestrując zakup w sklepie, w której został on dokonany

 • Rejestracja zakupu wymaga okazania przez Uczestnika karty programu pracownikowi salonu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym oraz zapisaniu danych na koncie uczestnika.

 • Za każdy zarejestrowany zakup Uczestnikowi przyznawane będą punkty w Programie. Punkty przyznawane będą według zasady, że każde 1 zł (słownie: jeden złoty) wydane w salonie oznacza 1 punkt.

 • Uzyskane przez Uczestnika punkty kumulowane są na koncie użytkownika przypisanym do karty.

 • W zależności od uzbieranych punktów na koncie Uczestnikowi przysługiwać będzie rabat w wysokości: 

                           -5% (5000pkt.), 

                           -7% (10000pkt.),

                           -10% (15000pkt).

 • Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie trwania Programu u pracownika salonów Bell.

 • W razie zwrotu towaru zakupionego i zarejestrowanego w programie odpowiednia ilość punktów zostanie usunięta z konta uczestnika programu.

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bell sp. z o.o.

 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Programu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz zapewnienia możliwości uczestniczenia w Programie.

 • Przetwarzanie danych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, acz niezbędny do wzięcia udziału w Programie.

 • Uczestnik wypełniając Deklarację przystąpienia do Klubu Bell, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej.

 • Za kompletnie wypełnioną Deklarację przystąpienia do Klubu Bell, Uczestnik otrzymuje od organizatora 100 punktów

 • Uczestnik jest obowiązany do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych.

 • W przypadku nie powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 • Wyrażając zgodę na udział w Programie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych, marketingowych drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej.

 

3.Postanowienia końcowe

 • Pełna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w salonach sieci Bell, oraz na stronie internetowej.

 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na Stronie internetowej i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ujednoliconego tekstu regulaminu na Stronie internetowej

4. Sklepy biorące udział w programie Karta klubu Bell

 • Bell- C.H. Madison, I piętro, Gdańsk, ul.Rajska 10, tel. 58 305 49 94
 • Bell- C.H. King Cross, Gdańsk, ul. Spacerowa 48, tel. 58 554 29 93
 • Bell- C.H. Batory, I piętro, Gdynia ul. 10 Lutego 11, tel. 58 661 81 30
 • Carl Gross- C.H. Klif, I piętro, Gdynia, Al. Zwycięstwa 256, tel. 58 668 58 15
 • Camel Active- C.H. Klif, I piętro, Gdynia, Al.Zwycięstwa 256, tel. 58 622 30 18
 • Digel- Fashion House Outlet Center, Gdańsk, Przywidzka 8, tel 58 682 05 28
 • Pierre Cardin- Gdynia, Armii Krajowej 28, tel. 58 620 88 92
 • Pierre Cardin- C.H. Klif, parter, Gdynia, Al. Zwycięstwa 256, tel. 58 668 18 14
 • Pierre Cardin- Fashion House Outlet Center, Gdańsk, Przywidzka 8, tel. 58 304 80 41
 • Pierre Cardin- Alfa Centrum Grudziądz, parter, Grudziądz, Chełmińska 4, tel. 56 643 11 90
 • Strellson- Galeria Bałtycka, I piętro, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 141, tel. 58 345 22 14

Copyright © 2012 Bell Moda
design & code by tristudio